Banner
Leeuwarden

Zonnepark Middelsee

Met haar partner Gutami ontwikkelt Solar Proactive een 60 MWp zonnepark met unieke landschappelijke en ecologische inpassingen ten zuiden van de stad Leeuwarden waar groene stroom voor 25.000 huishoudens wordt opgewekt. Energie coöperatie Goutum organiseert de participatie van de omgeving en heeft een deelname in het zonnepark in overweging.

 • Locatie
  Leeuwarden
 • Type
  Solar
 • Omvang
  60 hectare
 • Capaciteit
  60 megawatt
 • Levering
  25.000 huishoudens
 • Realisatie
  nog niet bekend
 • SDE+
  nog niet bekend
 • Status
  In ontwikkeling

Voor dit zonnepark is natuur een belangrijk speerpunt en waar grootschalige energie-opwek samen zal gaan met kennisontwikkeling. Dairy Campus en Wageningen UR bekijken de onderzoeksmogelijkheden in het noordelijke deel van het zonnepark. Binnen Wageningen UR wordt op diverse plaatsen gewerkt aan verbinding tussen plannen rondom zonne-energie, landschappelijke inpassing en mogelijkheden om functies te verbinden. Met Permacultuur Friesland, de beheerders van Frijlân, wordt gekeken naar de productie van gewassen en wordt er onderzoek gedaan naar secundair grondgebruik en hoe te combineren met zonne-energie. Het zonnepark zal op deze manier meerdere doeleinden bieden, naast het primaire doel om duurzame energie op te wekken voor Friesland. 

zonnepark middelsee leeuwarden

zonnepark middelsee

Partners

Gutami Solar

Partner in techniek en realisatie

In de media

Zonnepark Middelsee

17-04-2022.Middelsee

Zonnepark Middelsee - Gutami

17-04-2022.Gutami

Shape

Vragen over onze werkwijze of projecten?