Banner

Maak kennis met Solar Proactive

Solar Proactive is ontwikkelaar van grondgebonden zonneparken tussen de 2 en 200 hectare. We bestaan uit een divers en ervaren team van experts. Voor de realisatie van zonneparken leggen wij de focus op maatschappelijke-, ecologische-, en landschappelijke inpassing. 

Solar Proactive is betrokken geweest bij de realisatie van 8 zonneparken ter waarde van ruim 100 MWp en heeft momenteel circa 80 MWp in bouwvoorbereiding en/of realisatie.

Het doel van Solar Proactive is om bij te dragen aan het creëren van een ‘energielandschap’ voor duurzame energie in brede zin. Dit doen wij door de opwekking van duurzame energie via zonnepanelen en het ontwikkelen van netstations om de landelijke capaciteit te verhogen, maar op termijn ook in combinatie met duurzame opslag en het produceren van groene waterstof. 

Klein blijven en toch groots opwekken!

Met een klein team bestaande uit een divers en ervaren team van experts hebben wij een enorme hoeveelheid kennis, drive en kunde.

Wij ontwikkelen grondgebonden zonneparken tussen de 2 en 200 hectare. dit doen wij niet alleen. Samen werken wij aan een meer duurzame samenleving met minder CO2 uitstoot, hier is behoefte aan.

Deze energietransitie kan ons niet snel genoeg gaan en hiervoor is samenwerking nodig. Een lokaal geaccepteerd zonnepark wordt al snel een gemeenschappelijke onderneming en daarom geloven wij in het samenwerken met onder andere grondeigenaren, omwonenden, lokale ondernemers, Gemeenten, coöperaties, de overheid en financiële instanties voor het ontwikkelen van projecten. Alleen samen kunnen wij groots bijdragen een de energietransitie.

Onze missie en visie

De energietransitie is een gemeenschappelijke uitdaging en hiervoor is samenwerking nodig. Solar Proactive beschikt over de relevante expertise om, samen met Gemeenten, coöperaties en de agrarische sector (grondeigenaren), proactief bij te dragen aan de energietransitie en het verduurzamen van de samenleving. Dit doen wij middels de ontwikkeling en realisatie van lokaal geaccepteerde zonneparken (met opslag). 

Ons doel is om bij te dragen aan het creëren van een ‘energielandschap’ voor duurzame energie in brede zin. Door de opwekking van duurzame energie via zonnepanelen, het ontwikkelen van netstations om de landelijke capaciteit te verhogen, maar op termijn ook in combinatie met duurzame opslag en het produceren van groene waterstof.

 

Natuur en Biodiversiteit

Ieder zonnepark wordt ontworpen op basis van een landschappelijke participatie waar veel aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de natuur en biodiversiteit. Waar ons primaire doel het opwekken van zonne-energie is, is verrijking van de natuur en ecologie tevens een belangrijk speerpunt. 

Met de bouw van een zonnepark creëren we nieuwe natuurgebieden en ontstaat er ruimte voor verbetering van de ecologische waarden van het terrein in vergelijking met intensieve landbouw of veeteelt. Na 25 jaar gaat de locatie over naar een natuurbeheerder. De zonneakker met ecologisch maaibeheer wordt onderhouden, op deze manier heeft de natuur volop kans om zich op de overgang voor te bereiden. Op deze wijze worden niet alleen de natuurgebieden vergroot maar ontstaat er ook een veilig gebied voor de natuurlijk, zijn er veel verschillende dieren en wordt er op verantwoorde wijze duurzame energie opgewekt.

In al onze projecten wordt er zorgvuldig nagedacht over de wijze waarop wij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de leefomgeving van verschillende diersoorten en worden mogelijkheden voor de teelt van bloemen, plukfruit of kruiden bekeken.

Dubbel grondgebruik is relatief eenvoudig voor een zonnepark. De grond kan gebruikt worden voor het laten grazen van kleinvee en pluimvee. Ook kan het gebruikt worden voor het laten groeien van verschillende gewassen of plukfruit, zodat de biodiversiteit van de grond wordt verbeterd door het aantrekken van verschillende (kleine) diersoorten. 

Solar Proactive en gebiedsontwikkeling

Bij Solar Proactive geloven wij dat een zonnepark het beste functioneert als het onderdeel uitmaakt van een groter en integraal geheel.

Zo wordt een zonnepark vaak onderdeel van gebiedsontwikkeling, een transformatie of een herontwikkeling in de omgeving. De focus ligt hier niet altijd op het zonnepark zelf; het zonnepark is een onderdeel van de integrale oplossing voor de omgeving of gemeente.

Bijvoorbeeld een herontwikkeling van gronden, herinrichting van natuur of het creëren van een energielandschap voor de gemeente om de klimaat-neutrale doelstellingen te kunnen behalen. Op deze manier kan een zonnepark meer impact maken als onderdeel van een integraal geheel die verschillende facetten binnen een landschap kan koppelen en versterken.  

Bij de verantwoorde ontwikkeling van een zonnepark wordt er waarde aan onderwerpen als landschap, biodiversiteit en inpassing in de omgeving gehecht. Maatvoering, schaal en ontwerp zijn dan ook bepalend voor behoud van de kwaliteit van het landschap. Hiervoor werkt Solar Proactive altijd samen met gerenommeerde landschap-architecten bureaus. 

Tijdens de landschappelijke inpassing wordt er met lokale partijen gekeken naar de koppelkansen voor de omgeving op het gebied van:

 • Landschapsstructuren;
 • Cultuurhistorie;
 • Recreatieve invulling;
 • Versterking van de ecologische situatie en biodiversiteit.

Participatie

Een lokaal geaccepteerd zonnepark is een gemeenschappelijke onderneming. Door middel van participatie worden omwonenden en andere belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om actief mee te denken, mee te beslissen en ook mee te doen met een zonnepark. Zo ontstaat een goede landschappelijke en ecologische inpassing van een zonnepark, maar ook een meerwaarde en gemeenschappelijk draagvlak voor de omgeving.

Om de participatie in te vullen worden participanten vanuit de omgeving (omwonenden/belangenverenigingen/lokale overheid) uitgenodigd om mee te denken over het ontwerp en de inpassing van het zonnepark. Er wordt gekeken wie de belanghebbenden zijn en waar de behoeften liggen. Afhankelijk hiervan, en van het beoogde ontwerp voor het zonnepark, wordt er met lokale partijen samengewerkt en wordt een passend participatieproces georganiseerd en gefaciliteerd.

Als onderdeel van het participatieproces kunnen de volgende stappen voorkomen:

 • Aanpak afstemmen met de Gemeente;
 • Overleg met lokale partijen zoals energiecoöperaties en verenigingen;
 • Informatieavonden voor belanghebbenden en/of omwonenden;
 • Keukentafelgesprekken met direct omwonenden;
 • Ontwerpatelier(s) voor een goede inpassing in de omgeving.

Wij geloven dat Gemeenten, coöperaties en de agrarische sector (grondeigenaren), maar ook lokale partijen, aannemers en tuinders betrokken dienen te worden voor de totstandkoming van een geaccepteerd zonnepark. 

Waar mogelijk maken we gebruik van de expertise van lokale partijen. Hiermee kunnen zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, bouw, beheer en/of onderhoud van het zonnepark en worden hiermee onderdeel van het zonnepark.

Grondeigenaren

Een zonnepark ontwikkelen kan een veel hogere grondopbrengst voor grondeigenaren betekenen. Een zonnepark levert namelijk een hogere pachtvergoeding of koopprijs op dan met landbouwactiviteiten betaalt kunnen worden. Voor veel grondeigenaren kan dit een gunstige ontwikkeling zijn. Naast verpachten en verkoop van grond, behoort ook participatie tot de mogelijkheid.

Heeft u grond die u nu (agrarisch) verpacht, of heeft u ooit grond gekocht als belegging? Uw grond kan een aantrekkelijk rendement bieden, wanneer u uw grond verhuurt, of verkoopt, voor de bouw van een zonnepark! In beide gevallen kunnen wij u een voorstel doen dat niet alleen financieel aantrekkelijk kan zijn maar ook een duurzame toekomst bewerkstelligt.

Solar Proactive in cijfers
 • Icon

  598.700

  zonnepanelen door heel Nederland

 • Icon

  77.200

  huishoudens voorzien van stroom

 • Icon

  142.200.000

  kg uitstoot per jaar besparen

Shape

Vragen over onze werkwijze of projecten?