Disclaimer

Disclaimer

Door bezoek aan en gebruik van deze website www.solarproactive.nl verklaart
u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de
voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen.

Informatie en verwijzingen

Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene
aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen
en onderhouden van deze website handelt Solar Pro Active uiterst zorgvuldig.
Ook de gebruikte bronnen en verwijzingen zijn door Solar Pro Active
onderzocht op betrouwbaarheid. Ondanks deze zorgvuldigheid kan Solar Pro
Active niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de
informatie. Solar Pro Active wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de
juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik
van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie die Solar Pro Active op en via deze website aanbiedt mag voor
eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden
om de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren of enige
andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele
eigendomsrechten van Solar Pro Active.

Wijzigingen

Alle informatie die Solar Pro Active op of via deze website aanbiedt kan
zonder aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan
zonder aankondiging worden gewijzigd. Solar Pro Active raadt u aan om
regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze
disclaimer is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde
rechter in Nederland.

©EenvoudigRecht.nl

Shape

Vragen over onze werkwijze of projecten?